Видавництво

   fasad.gif

«Либідь» - одне з найстаріших видавництв України. Близько 180 років  наполегливої творчої праці на книжковій ниві - це свідчення відданого служіння вітчизняній освіті й науці, утвердження та розвитку найкращих традицій університетського книговидання.

Детальніше...

Радіобіологія

Гродзинський Д.М.

ціна 30,00 Грн.
Анотація:

На сучасному рівні висвітлено теоретичні основи радіобіології, її головні проблеми й аспекти. Викладено уявлення про механізми взаємодії іонізуючих випромінювань із речовинами, формування первинних радіаційних ушкоджень біологічно важливих молекул та ураження клітин, клітинних популяцій і цілісного багатоклітинного організму. Розглянуто основні фактори радіостійкості видів, які належать до різних царств природи. На принципах системного підходу здійснено аналіз радіобіологічних реакцій.

Показано значення радіобіологічних досліджень для розвитку інших біологічних галузей і розв’язання проблем медицини, селекції, екології та біотехнології

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бібліографія:
2-ге вид.,448 с.; обкладинка